Smide & Beslag AB har ett brett sortiment av smidesprodukter: Gångjärn, haspar, handtag, spikar, krokar, konstsmide m m.

Räcken, staket, grindar, specialsmide. Design, konstruktion och anpassningar. Reparationer och underhåll.


Tjänster

(Klicka på bilden för en förstorad bild i ett nytt fönster.)
Grindar, grindstolpar, räcken och staket
I samråd med kund tar vi fram en modellskiss på tex. grind eller staket som anpassas efter husets utseende och stil samt kundens behov.

Därefter går vi genom materialval, mått, dimensioner,  ytbehandling, färgval och eventuella tillbehör som grindbeslag. Staket tillverkas oftast i sektioner som sedan svetsas/skruvas ihop på plats.

Givetvis gör vi även reparationsarbeten och kan ta hand om tex. blästring, galvanisering och lackering.
Design och idéer
Oftast har vår kund sin idé om design och utformning, raka eller svängda linjer, olika dekorutformning.
Om kunden har en färdig ritning går vi tillsammans igenom denna, framför allt ur tillverkningssynpunkt. Finns det en grundidé så skissar och designar vi fram en bra lösning tillsammans.

Vi har genom åren tillverkat alla möjliga och "omöjliga" ting.
Konstsmide och specialsmide
Vi tillverkar smidesskyltar, lampor för inomhus och utomhus, ljushållare m m.

Det finns en del i vårt produktsortiment eller så tar vi fram efter kundens önskemål och skisser.
Övriga stålkonstruktioner
Vi utför en hel del andra stålkonstruktioner och reperationer,

Butiksskyltar och butiksinredningar. 9.000 handsmidda spikar till ett företag som renoverar kyrkor. Reperationer av stenkrossar, släpvagnar med mera.

Vi löser det mesta inom stål och svets men vi tackar nej till rostig bilplåt…